”Vad vi får höra från våra kunder i SMB segmentet är att de vill spara tid genom att hantera alla operativa uppgifter i ett system. Samarbetet med Planday gör att vi kan erbjuda våra kunder precis detta, genom att integrera Azets existerande digitala verktyg med Plandays online personalschema.”

Jørgen Bærentzen

Head of Marketing & Partners

www.azets.com

Du er i godt selskab

Hvad dine kunder får

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Planday kan hjælpe dine kunder uanset branche

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

Automatisk vagtplanlægning og stempelur

© 2004 - 2024 Planday
facebook
linkedin
instagram
youtube
twitter