For at en digitalt ført liste skal godkjennes ved en kontroll må den oppfylle noen krav. Dette er krav som man kan oppfylle med å føre personallisten i Planday, men det krever at du fyller ut følgende opplysninger i systemet:    © 2004 - 2021 Planday