Alle de funksjonene du er ute etter

Rask kommunikasjon

Du kan enkelt sende meldinger til medarbeidere gjennom appen.

Nøyaktig timeregistrering

Ansatte kan enkelt stemple inn når vakten starter og slutter, via hjemskjermen i appen.

Detaljert vaktplan

Ansatte kan se alle detaljer omkring deres kommende vakter direkte i appen.

Bytte vakter

Medarbeidere kan enkelt gi bort eller bytte vakter seg imellom.

Se tilgjengelighet

Personalsjefer kan se når deres medarbeidere ønsker å jobbe.

Ferieønsker

Medarbeidere kan be om fri og legge inn ferieønsker i appen.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Accurate time tracking

Staff can easily clock-in for upcoming shifts, using the app dashboard.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Quickly text or message employees through the app.

Accurate time tracking

Staff can easily clock-in for upcoming shifts, using the app dashboard.

Fast communication

Quickly text or message employees through the app.

Accurate time tracking

Staff can easily clock-in for upcoming shifts, using the app dashboard.

© 2004 - 2024 Planday
facebook
linkedin
instagram
youtube
twitter