Rapportering, lønn- og kostnadsprognoser

Plandays rapporteringsfunksjon gir deg full oversikt over alt du trenger. Kontroller personalkostnader og vaktplaner effektivt ved hjelp av vårt system for lønnsprognoser.

A graph
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Overblikk

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

Human icon
A green human icon

Personalledelse

Calendar icon
Calendar icon

Vaktplanlegging

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikasjon

Clock icon
Yellow clock icon

Stemplingsur

Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrasjoner

Screenshot from the planday application

Rapporter for vaktplaner

I vaktplansrapporten, kan du se antall timer og vakter hver enkelt medarbeider har jobbet. Du kan også se start- og sluttid for hver vakt, antall sykdomsdager og hvilken type vakt hver ansatt har jobbet (f.eks. bartender eller kjøkkenassistent).

Lønnsoversikt

Bruk dine medarbeideres nåværende arbeidstimer, overtid og planlagt ferie for å forutsi lønnskostnader.

Screenshot from the planday application

Inntektsprognose

I rapportseksjonen, kan du legge inn ukentlig inntekt, og sammenligne med lønnskostnader. Du kan dermed se prosenten av inntekt du utbetaler i lønn, som gjør det mulig å legge opp en vaktplan som passer best mulig for bedriftens finansielle situasjon.

A calendar

Start gratis prøveperiode

Begynn 30 dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon nødvendig.

Capterra icon