Rapportering, lønn- og kostnadsprognoser

Plandays rapporteringsfunksjon gir deg full oversikt over alt du trenger. Kontroller personalkostnader og vaktplaner effektivt ved hjelp av vårt system for lønnsprognoser.

A graph
App icon gray
App icon

App

Staff Management icon gray
Staff Management icon

Personalledelse

Scheduling icon gray
Scheduling icon

Vaktplanlegging

Communication icon gray
Communication icon

Kommunikasjon

Punch Clock icon gray
Punch Clock icon

Stemplingsur

Reporting icon

Rapporter

Integrations icon gray
Integrations icon

Integrasjoner

Screenshot from the planday application

Rapporter for vaktplaner

I vaktplansrapporten, kan du se antall timer og vakter hver enkelt medarbeider har jobbet. Du kan også se start- og sluttid for hver vakt, antall sykdomsdager og hvilken type vakt hver ansatt har jobbet (f.eks. bartender eller kjøkkenassistent).

Lønnsoversikt

Bruk dine medarbeideres nåværende arbeidstimer, overtid og planlagt ferie for å forutsi lønnskostnader.

Screenshot from the planday application

Inntektsprognose

I rapportseksjonen, kan du legge inn ukentlig inntekt, og sammenligne med lønnskostnader. Du kan dermed se prosenten av inntekt du utbetaler i lønn, som gjør det mulig å legge opp en vaktplan som passer best mulig for bedriftens finansielle situasjon.

A calendar

Start gratis prøveperiode

Begynn 30 dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon nødvendig.

Capterra icon
Crowd logo
Women with phone