Medarbeidernes tilgjengelighet

Ansatte kan søke om ferie gjennom Planday. Når du har godkjent ferie blir medarbeideren utilgjengelig for vakter i perioden. Du løper ingen risiko for å sette opp vakter for medarbeidere som ikke er tilgjengelige.

Medarbeiderne kan også registrere sin tilgjengelighet fra uke til uke, slik at du kan planlegge ut fra hvem som er tilgjengelig til enhver tid.

Planday Feature

I samsvar med gjeldende regler

Dere har kanskje regler og rutiner for overtid, eller minimumslengde mellom to vakter. I vårt verktøy setter du opp varslinger ut fra gjeldende regler, slik at du blir advart når systemet oppdager mulige regelbrudd.

Planday Feature

Personalgrupper og avdelinger

Det er enkelt å sette opp flere avdelinger, slik at du kan skille mellom ulike deler av virksomheten. Hver avdeling får sin egen vaktplan, og du har full kontroll over hvem som kan jobbe i hvilke avdelinger.

I tillegg til avdelinger kan medarbeiderne inndeles i personalgrupper. Dette er et nyttig verktøy for å holde orden på hvilke medarbeidere som kan ta hvilke vakter. Personalgrupper er ofte knyttet til medarbeidernes roller og ferdigheter, og er et godt hjelpemiddel for å finne frem til medarbeidere med de riktige kvalifikasjonene.

Planday Feature