Administrer ditt team

Glem alt om å gå gjennom vaktplanen, medarbeiderfiler og email for å finne frem dit du skal. Planday appen hjelper deg med å ta vare på teamet på best mulig vis.

Shift worker app
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Overblikk

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

A green human icon

Personalledelse

Calendar icon
Calendar icon

Vaktplanlegging

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikasjon

Clock icon
Yellow clock icon

Stemplingsur

Three graph bars with different values
Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrasjoner

Personalgrupper og avdelinger

Hvis din virksomhet sprer seg over flere steder, eller hvis du har ulike avdelinger innad i bedriften, kan du benytte Plandays avdelingsfunksjon. Her kan du opprette flere, separate vaktplaner for hver avdeling.

Hvis din bedrift krever spesielle ferdigheter, kan du tildele ansatte spesifikke kompetanser. På den måten, vil kun ansatte med den rette kompetansen kunne be om vakter som spesifikt krever det. For eksempel, kun sertifiserte yogainstruktører kan be om vakter som yogainstruktør.

Employee schedule
Calendar screenshot

Administrer medarbeidernes tilgjengelighet, fravær, ferie og sykdom

Teamet kan legge inn tilgjengelighet og ferieønsker, som du enkelt kan akseptere eller avvise. Med Planday kan du også administrere annen type fravær, som anvendte feriedager, opplæring og sykdom. Dette gir deg full oversikt over de ansattes bevegelser.

Sørg for at du overholder regler

Din bedrift har kanskje ulike regler omkring overtid, og hvor lang tid det skal gå mellom to vakter. Planday gjør det mulig å sette opp advarsler som automatisk varsler deg når en medarbeider har jobbet for mange timer, eller har vakter som er satt opp for tett på hverandre.

A form

Start din gratis prøveperiode

Begynn gratis 30 dagers prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon er nødvendig.

Capterra icon
Crowd icon
Woman with phone