Stemplingsur for ansatte

  • Stemple inn gjennom appen
  • GPS-basert timeregistrering
  • Kiosk-app for nettbrett
  • Eksporter timelister til lønnssystem
Location screenshot from app
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Overblikk

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

Human icon
A green human icon

Personalledelse

Calendar icon
Calendar icon

Vaktplanlegging

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikasjon

Yellow clock icon

Stemplingsur

Three graph bars with different values
Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrasjoner

Screenshot from Planday's application

Stemple inn og ut via flere enheter

Med Plandays stemplingsur, kan ansatte både starte og avslutte vakter, samt legge inn pauser via sin egen iOS eller Android enhet.

Plasseringsbasert timeregistrering

Som personalsjef, kan du sette opp plasseringsspesifikke regler for stempling, slik at ansatte kun kan stemple inn når de faktisk er på jobb. Du kan for eksempel bestemme at ansatte kun kan stemple inn når de er 400 meter unna arbeidsplassen, eller når de spesifikt er koblet opp mot bedriftens wifi-nettverk.

Map image from app

Nøyaktig timeregistrering

Når en ansatt har stemplet inn og ut, er det du som tilslutt godkjenner arbeidstimene. Dette gir deg full oversikt over totalt antall timer og påfølgende lønnskostnader. Etter at du har godkjent en timeliste, kan du enkelt eksportere den til ditt lønnssystem.

A calendar

Planday sammenligner automatisk stemplede timer med planlagte timer i vaktplanen. Man kan også legge inn en avrundingsfunksjon, som avspeiler arbeidstimene slik at de også reflekterer bedriftens interne rutiner og regler.

Screenshot from Planday's app - "kiosk has been set up"

Sett opp en stemplingsklokke på arbeidsplassen med vår Kiosk-app.

I tillegg til at medarbeidere bruker appen, kan Plandays kiosk-app for nettbrett settes opp på arbeidsplassen. Dette gjør stemplingen mer effektiv, og trygg ved hjelp av et hemmelig, sikkert passord.

Start din gratis prøveperiode

Begynn 30 dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon nødvendig.

Capterra icon
Crowd icon
Woman with phone