Ta smartere beslutninger for ditt team

Ved hjelp av Plandays system for vaktplanlegging, kan du redusere tiden du bruker på å planlegge vakter betraktelig. Planday hjelper deg med å automatisere en rekke prosesser og legger mer ansvar over på ansatte.

Header illustration
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Overblikk

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

Human icon
A green human icon

Personalledelse

Calendar icon

Vaktplanlegging

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikasjon

Clock icon
Yellow clock icon

Stemplingsur

Three graph bars with different values
Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrasjoner

Ukentlig, 14-dagers og månedlig oversikt

Med vaktplanen i boks, kan du bruke den til å sjekke opp at alt er som det skal, på ukentlig og månedlig basis. Se antall timer hver enkelt medarbeider har jobbet, og lønnen de skal få utbetalt for timene.

A calendar
Schedules

Bygg intelligente og spesialtilpassede vaktplaner

Med økt kunnskap om etterspørsel, medarbeidernes kompetenser, kontrakttimer og andre viktige regler på arbeidsplassen, hjelper Planday deg med å effektivt bygge en smart vaktplan. Dette betyr at alle er på rett sted til rett tid, og du sørger for å overholde alle regler. Med Planday kan du også kalkulere personalkostnader, slik at du alltid vet at du har nok ansatte på jobb til enhver tid.

Overholdelse av regler

Hvis du allerede har en vaktplan som fungerer godt, kan du lagre den som en mal. Malen fungerer som et utgangspunkt, der du kan planlegge og tilpasse de kommende ukene. Dette betyr at du kan planlegge vakter i forveien, og sørge for at du alltid har en strømlinjet vaktplanleggingsprosess.

A schedule

Start gratis prøveperiode

Begynn 30 dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon nødvendig.

Capterra icon
Crowd icon
Woman with phone