God skiftplaner gir godt arbeidsmiljø.

Manglende insikt fører ofte til dårligere kostnadskontroll og uengasjerte medarbeidere

Illustration

Samarbeid om skiftplanen i Planday

For bedrifter som organiserer arbeidet i skift vil Planday være til stor hjelp for å sikre et godt samarbeid om skiftplanen. Programvaren kan bidra med økt forutsigbarhet, transparens for ledere, ansatte og tillitsvalgte, samt forenklede dokumentasjonsprosesser i forbindelse med oppdateringer og endringer i planen. Bruk funksjoner som arbeidstidsregler og kontraktsregler for å holde oversikt og kontroll med at man opererer innenfor lovens grenser.

A calendar

Hva skiller skiftarbeid fra andre ordninger?

Skiftarbeid er en arbeidstidsordning som brukes når bemanningsbehovet er det samme gjennom døgnet. Dette kan eksempelvis gjelde produksjons- eller tjenestenæringer. Når arbeidet organiseres i skift betyr det som oftest at personalet som dekker de forskjellige skiftene har de samme ferdighetene og utfører de samme oppgavene. De ansatte er dermed også gjerne på samme skiftordning slik at arbeidstiden gjennom døgnet over en rullerende skiftplan fordeler seg jevnt mellom de ansatte.

Skift i kombinasjon med andre ordninger

Ekstrahjelper og deltidsarbeidere har ofte uforutsigbare kalendere. Med Planday er det enkelt for dem å gi beskjed om hvilke dager du kan bruke dem i skiftplanen. Medarbeidernes tilgjengelighet er synlig når du lager skiftplanen, og du slipper overraskelser og endringer på kort varsel.

Vi tilbyr fleksible planleggingsverktøy hvor du kan kombinere skiftordninger for faste ansatte med planlegging av ekstra- og deltidsmedarbeidere når behovene endres i forbindelse med sykdom eller ferieavvikling.

Swap section
Messages

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess

Gode digitale hjelpemidler kan ta deg langt på vei til en vellykket planlegging av skiftplaner hvor alle involverte opplever å bli hørt og tatt hensyn til. Men vel så viktig er god kommunikasjon. Vår plattform forener planleggings- og kommunikasjonsverktøy på en måte som gjør det enklere for ansatte, ledere og tillitsvalgte å få oversikt over arbeidshverdagen.

Hvis medarbeiderne ikke kan fremvise legitamasjon kan det utløse gebyr for bedriften. Det gjelder for eksempel hvis en medarbeider ikke har gyldig legitimasjon på seg. Derfor er det en god idé å legge en digital kopi av medarbeidernes legitimasjon på deres Planday-profil. Da kan medarbeideren alltid hente frem sin egen legitimasjon direkte i systemet.

Start gratis prøveperiode

Start din 30-dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon er nødvendig.

Capterra icon
Crowd icon
Woman with phone