Med Planday ligger du steget före

Detaljhandlare idag använder ofta äldre och opraktiska schemaläggningsverktyg så som Excel. Planday gör dessa program överflödiga med vår smarta schemaläggning, vår hantering av personaldata, stämpelklocka och omsättningsrapporter. Du kan till exempel lätt upprätta dina scheman baserat på personalens kompetenser eller baserat på omsättningen och vilken löneprocent du önskar företaget ska ligga på, du kan också snabbt se vilka som är tillgängliga för arbete och även kommunicera lätt med alla i företaget via vår kommunikationsfunktion.

Planday Feature

Effektiv schemaläggning

Upprätta, designa och spara dina scheman, inkludera dessutom kompetens, arbetstidsregler och kostnadsberäkningar så att du får det perfekta schemat.

Ha översikt över din detaljhandel

Med våra användarvänliga rapportfunktioner får detaljhandlare en viktigt inblick i omsättning, lönekostnader samt viktig personalinformation, på så sätt kan man lätt hålla nere personalkostnader.

Kommunikation

Skicka viktiga meddelanden till ditt team när som helst, låt personalen ordna med passbyten på egen hand och ha all er kommunikation på ett ställe för att undvika förvirring, till exempel före en stor utförsäljning.

Tidsregistrering

Med vår enkla stämpelklocka kan du som chef ställa in så att stämpelklockan endast blir tillgänglig på specifika platser- och tider för personalen. Man kan använda stämpelklockan via appen i mobilen, Ipad och webbläsare.

Vår app är gratis att ladda ner

Planday fungerar på både Android och iOS så att alla i din butik har ögonblicklig åtkomst till appen när dem behöver det.

Frånvaro, semester och löneunderlag

Njut av enkel tillgång till personalens tillgänglighet, frånvaro- och semesteransökningar. Du kan importera de anställdas tider direkt in till lönesystemet.

Chefer kan godkänna arbetspass, registrera omsättning på dagsbasis samt administrera schemat, vilket ger både anställda och chefer näst intill direkt tillgång till uppdaterad information

GABRIEL MORENO, Regional Manager at CeX

Läs, skriv och håll dig informerad

Detaljhandel kan vara turbulent och ha en högre personalomsättning än andra branscher, därför är det viktigt att kunna anpassa sig utan att detta påverkar den dagliga driften av din butik. På Planday tror vi starkt på att denna trend motverkas genom glad och engagerad personal, som också ger en bättre upplevelse i butiken och högre produktivitet. Därför har vi skapat en kommunikationsfunktion som gör det möjligt för personalen att till exempel byta pass med varandra på egen hand, detta i sin tur avlastar manuellt arbete för cheferna.

Planday Feature

Smart schemaläggning

I varje detaljhandelsföretag är schemat en av de viktigaste pelarna som representerar struktur och organisation, det ger stabilitet för både personal och ledning. Vårt schemaläggningsprogram tar bland annat hänsyn till semester, lön, kompetenser och tillgänglighet när du upprättar ditt schema. Som chef är det lätt att göra förändringar, medan personalen enkelt kan kontrollera schemat via PC, surfplatta eller mobiltelefon - allt detta finns tillgängligt via vår användarvänliga plattform.

Planday Feature

Stämpla in och ut - När som helst, var som helst

Med vår stämpelklocka får du en tydlig översikt över de timmar som din personal arbetar. Oroa dig inte om ditt företag har flera butiker, eftersom du kan ställa in specifika plats- och tidsbaserade regler så att personalen endast kan stämpla in på en viss plats och från och med en viss tid. Som chef kan du också skicka automatiska meddelanden till personalen när de stämplar in och på samma sätt kan personalen lägga till kommentarer till chefen - så att alla är på samma våglängd.

Planday Feature

Övervinn dina kostnader

Är det för stor skillnad på inköp av varor och faktiska lönekostnader i butiken, eller behöver du mer personal till kassorna för att kunna hjälpa fler kunder? Med Plandays rapport-funktion kan du få en viktig översikt i din förväntade omsättning och lönekostnader. Vilket innebär när du upprättar ditt schema kan du ta det med i beaktning för att säkerhetsställa att ditt företag är så kostnadseffektivt som möjligt.

Planday Feature