Hantera ditt team

Plandays app är det enda du behöver för att hantera ditt team. Du behöver inte längre kolla scheman, dokument eller mail för att det ska fungera.

Shift worker app
App icon gray
App icon

App

Staff Management icon

Personaladmin

Scheduling icon gray
Scheduling icon

Schemaläggning

Communication icon gray
Communication icon

Kommunikation

Punch Clock icon gray
Punch Clock icon

Stämpelklocka

Punch Clock icon gray
Reporting icon

Rapporter

Integrations icon gray
Integrations icon

Integrationer

Personalgrupper och avdelningar

Om du har verksamhet på flera olika platser eller olika avdelningar så kan du använda Plandays avdelningar till att skapa separata scheman.

Om din verksamhet kräver viss erfarenhet eller kompetens från personalen så kan du tilldela en anställd en specifik kompetens i systemet. Bara de anställda med rätt kompetens kan ta på sig arbetspass som kräver det. Tex. endast de anställda du fyllt i som yoga-instruktörer kan ta på sig arbetspass som kräver yoga-instruktörer.

Employee schedule
Calendar screenshot

Hantera tillgänglighet, sjukskrivning och semester

Ditt team kan fylla i när de föredrar att jobba eller ansöka om semester som du enkelt kan godkänna. Med Planday kan också hantera annan typ av frånvaro som oanvända semesterdagar, sjukskrivning eller utbildning vilket ger dig en tydlig helhetsbild.

Följ viktiga regler och policys

Din verksamhet kanske har en övertidspolicy eller regler för hur lång tid som måste gå mellan två arbetspass. Planday låter dig sätta upp ett alarmsystem som automatiskt säger till när du schemalagt en anställd för många timmar eller för tätt inpå nästa arbetspass.

A form

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Påbörja en kostnadsfri testperiod på 30 dagar.

Trustpilot icon
Capterra icon
Crowd icon
Women with phone