Hantera ditt team

Plandays app är det enda du behöver för att hantera ditt team. Du behöver inte längre kolla scheman, dokument eller mail för att få koll på läget.

Shift worker app
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Översikt

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

A green human icon

Admin

Calendar icon
Calendar icon

Schemaläggning

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikation

Clock icon
Yellow clock icon

Stämpelklocka

Three graph bars with different values
Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrationer

Personalgrupper och avdelningar

Om du har verksamhet på flera olika platser eller olika avdelningar så har Planday en funktion där du kan skapa separata scheman för olika avdelningar.

Om din verksamhet kräver viss erfarenhet eller kompetens från personalen så kan du tilldela en anställd en specifik kompetens i systemet. Bara anställda med rätt kompetens kan ta på sig de arbetspass som kräver det. Tex. endast de anställda du fyllt i som yoga-instruktörer kan ta på sig arbetspass som kräver yoga-instruktörer.

Employee schedule
Calendar screenshot

Hantera tillgänglighet, sjukskrivning och semester

Ditt team kan fylla i när de föredrar att jobba eller ansöka om ledighet som du enkelt kan godkänna. Med Planday kan du också hantera annan typ av frånvaro som oanvända semesterdagar, sjukskrivning eller utbildning vilket ger dig en tydlig överblick.

Följ viktiga regler och policys

Din verksamhet kanske har en övertidspolicy eller regler för hur lång tid som måste gå mellan två arbetspass. Planday låter dig sätta upp ett alarmsystem som automatiskt säger till när du schemalagt en anställd för många timmar eller för tätt inpå nästa arbetspass.

A form

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Påbörja en kostnadsfri testperiod på 30 dagar.

Capterra icon