Smartare scheman för ditt team

Genom att använda Plandays program för schemaläggning minskar du drastiskt den tid du spenderar på schemaläggning. Gör det enklare för din personal att prestera på topp med en automatiserad process.

Header illustration
App icon gray
App icon

App

Staff Management icon gray
Staff Management icon

Personaladmin

Scheduling icon

Schemaläggning

Communication icon gray
Communication icon

Kommunikation

Punch Clock icon gray
Punch Clock icon

Stämpelklocka

Punch Clock icon gray
Reporting icon

Rapporter

Integrations icon gray
Integrations icon

Integrationer

Översikt per vecka och månad

När du väl fått schemat på plats så kan du få en översikt antingen veckovis, två veckor eller en hel månad i taget. Du kan enkelt se antal arbetstimmar som varje anställd är schemalagd för och lönekostnader för de timmarna.

A calendar
Schedules

Anpassa scheman efter arbetspolicys

Med kunskap om försäljningsmönster, arbetskompetens, timavtal och företagspolicys så hjälper Planday dig att skapa ett smart schema. Det innebär att alla är på rätt plats vid rätt tidpunkt och mindre risk för att policys inte följs. Dessutom kan du se kostnader för ditt schema och optimera din personalstyrka.

Följ din arbetspolicy

Om du redan har ett schema som fungerar kan du spara det som en mall. Du kan använda mallen som grund för ditt veckoschema och anpassa det efter varje vecka. Det betyder att du kan schemalägga i förtid och förenkla din process.

A schedule

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Påbörja en kostnadsfri testperiod på 30 dagar. Inget kreditkort behövs.

Trustpilot icon
Capterra icon
Crowd icon
Women with phone