Publicera, kommunicera och redigera från ett och samma ställe

Från Plandays schemaläggningsvy kan du skapa, visa och redigera ditt personalschema. När du lägger ut ett schema kan medarbetarna se det direkt via appen eller datorn. Om du behöver justera något ser dina medarbetare ändringarna så fort du uppdaterat schemat.

Översikt på schemaperioden

När du fått schemat på plats kan du använda det för att få snabb överblick över månaden. Du ser direkt antal timmar som medarbetarna är tilldelade och vilken personalkostnad det medför under perioden.

Planday Feature

Mallar

Hittar du ett schema som funkar är det enkelt att spara det som grund för kommande tidsperioder. Från den mallen är det smidigt att justera efter dina aktuella behov. Det blir enkelt att lägga nytt schema och du håller dig alltid i framkant med personalplaneringen.

Planday Feature