Smartare scheman för ditt team

Genom att använda Plandays program för schemaläggning minskar du drastiskt den tid du spenderar på schemaläggning. Gör det enklare för din personal att prestera på topp med en automatiserad process.

Header illustration
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Översikt

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

Human icon
A green human icon

Admin

Calendar icon

Schemaläggning

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikation

Clock icon
Yellow clock icon

Stämpelklocka

Three graph bars with different values
Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrationer

Översikt per vecka och månad

När du väl fått schemat på plats så kan du få en översikt antingen veckovis, två veckor eller en hel månad i taget. Du kan enkelt se antal arbetstimmar som varje anställd är schemalagd för och lönekostnader för de timmarna.

A calendar
Schedules

Anpassa scheman efter arbetspolicys

Med kunskap om försäljningsmönster, arbetskompetens, timavtal och företagspolicys så hjälper Planday dig att skapa ett smart schema. Det innebär att alla är på rätt plats vid rätt tidpunkt och mindre risk för att policys inte följs. Dessutom kan du se kostnader för ditt schema och optimera din personalstyrka.

Följ din arbetspolicy

Om du redan har ett schema som fungerar kan du spara det som en mall. Du kan använda mallen som grund för ditt veckoschema och anpassa det efter varje vecka. Det betyder att du kan schemalägga i förtid och förenkla din process.

A schedule

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Påbörja en kostnadsfri testperiod på 30 dagar. Inget kreditkort behövs.

Capterra icon