Löner, rapporter och kostnader i ett.

Plandays rapporter ger dig alla insikter du behöver. Kontrollera personalkostnader och scheman effektivt med vårt program för löneprognoser.

A graph
Four square set up into one square grey
Four square set up into one square colour

Översikt

A square with a circle in the upper right corner
A blue square with a red circle in the upper right corner

App

Human icon
A green human icon

Admin

Calendar icon
Calendar icon

Schemaläggning

Message speech bubble icon
Blue message speech bubble icon

Kommunikation

Clock icon
Yellow clock icon

Stämpelklocka

Three graph bars with different values

Rapporter

Two arrows icon arranged in opposite directions
Black and blue arrow icon arranged in opposite directions

Integrationer

Screenshot from the planday application

Rapporter för scheman

I schemarapporten kan du se hur många timmar och arbetspass varje anställd har jobbat. Du kan också se start- och sluttid för varje arbetspass, sjukskrivningar samt vilket typ av arbetspass en anställd har jobbat (tex. bartender eller köksassistent)

Få en överblick av lönekostnader

Använd arbetade timmar, övertid och planerad semester för att skapa en kostnadsprognos för löner.

Screenshot from the planday application

Prognoser för omsättning

I rapporteringsfunktionen kan du fylla i omsättning/vecka och jämföra med lönekostnader. Du kan se hur många procent av omsättningen som betalas ut i löner och skapa ett schema som passar företagets ekonomiska situation.

A calendar

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Påbörja en kostnadsfri testperiod på 30 dagar.

Capterra icon