Enkelt att stämpla in

Plandays stämpelklocka låter dina medarbetare stämpla in via appen på vilken Android- eller Apple-enhet som helst -- eller på jobbdatorn. På så sätt stämplar de snabbt in var för sig när passet börjar och slipper köa vid en fysisk stämpelklocka.

Stämpelklocka SE

Smidig exportering av löneuppgifter

Du kan dessutom godkänna antal arbetade timmar en medarbetare registrerat, vilket ger dig kontroll över tidrapporter och lönekostnader. När du godkänt en tidrapport kan du enkelt exportera den till lönesystemet eller din löneavdelning.

export to payroll

Platsstyrda regler för tidsregistrering

Som chef kan du lägga in platsstyrda instämplingsregler som säkerställer att det bara går att stämpla in när man faktiskt är på jobbet. Du skapar själv en regel som passar din verksamhet, vare sig du vill tillåta instämpling inom max 50 meters radie från byggnaden, alternativt bara när man är uppkopplad på företagets WiFi.