Planday automatically compares the Punch Clock times with the scheduled start and end times, and allows rounding rules to be configured to reflect the policy and values of your business.
Planday jämför rapporterade timmar med den schemalagda tiden och avrundar arbetstimmar enligt dina egna inställningar så att det reflekterar företagets policys och värderingar.

© 2004 - 2024 Planday
facebook
linkedin
instagram
youtube
twitter