Er du sikker på at din turnus overholder alle arbeidstidsbestemmelser?

Med et godt verktøy vil du og alle dine ledere få varsler ved brud på arbeidstidsregler

Turnus til besvær

Turnusarbeid krever strukturerte arbeidsplaner og et godt samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Ved å bruke et program som Planday når du planlegger turnus, åpner du for å involvere medarbeiderne i prosessen på en langt bedre måte enn hva de er kjent med fra tidligere. Våre verktøy gir bedre oversikt over helheten og et eierskap til egen arbeidshverdag for den enkelte medarbeider.

A screenshot
Swap section

Hva er turnus?

Det er ikke uvanlig at ord som vaktplaner, vaktlister, skiftarbeid, turnus og turnusplaner brukes uten at man har en klar formening om hva det rent faktisk betyr. For eksempel er skiftarbeid definert ved at det følger en bestemt rytme og at vaktene stort sett har samme lengde. I turnusarbeid vil vaktene kunne variere mer og det er ikke den samme rytmen i arbeidsplanen som skiftarbeidere opplever. Turnus skiller seg fra skiftarbeid ved at det ofte er mindre helge- og nattarbeid.

Både skiftarbeidere og turnusarbeidere har ofte kortere arbeidstid enn medarbeidere som kun jobber dagtid. Dette kan man lese mer om i arbeidsmiljøloven.

Mange krav i planlegging av turnus

Når man planlegger turnus er det en rekke hensyn man må ta. Det er krevende å lage en turnus som fungerer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Turnusen lever ikke i et vakuum. I planlegging av turnus er man nødt til å ta hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser, i tillegg til ferieloven og alt annet som påvirker medarbeidernes jobbsituasjon og bemanningsbehovene som skal løses.

I vårt verktøy ser du alltid hvor mange timer hver medarbeider skal jobbe, hvor mange timer de har jobbet, og en kalender som viser hvordan turnusen ser ut i perioden fremover.

A form

God personalforvaltning starter med god turnusplanlegging

Nøkkelen til fornøyde medarbeidere, med en gunstig arbeidsrytme, finner du ved å jobbe frem en turnus som tar hensyn til individuelle ønsker, samtidig som de overordnede behovene på arbeidsplassen ivaretas.

La Planday hjelpe deg ved å varsle deg om når medarbeidere settes opp for mye, enten på en enkelt dag, eller i løpet av en lengre periode. Bestemmelser fra arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstid kan registreres, slik at du ikke står i fare for å bryte gjeldende lover og bestemmelser.

Samtidig er medarbeiderne delaktige i prosessen ved at de kan se både sin egen turnusplan og hvordan hele turnusen ser ut på den avdelingen de selv er en del av.

Se komplett turnus i en app

Oppslagstavlen på arbeidsplassen bør være historie nå. Turnusplan i Excel, eller på et whiteboard fullt av gule lapper hører fortiden til. Moderne medarbeidere forventer full oversikt over turnusplanen i en app på sin egen telefon. Skal man lykkes med turnusarbeid i dag er tilgjengelighet overalt et absolutt minimum. Vår app gir komplett oversikt over egne vakter, i tillegg kan man kommunisere med kolleger, bytte vakter og følge med på den siste informasjonen fra arbeidsgiver. Det gir forutsigbarhet, overskudd og oversikt for medarbeidere som søker en god rytme i en hverdag hvor turnusarbeid spiller en stor rolle.

Du kan forbedre planleggingen av turnus og arbeidstid ved hjelp av vår nettbaserte løsning. Enhver turnusplanlegger vet hvor krevende det kan være. Skjevheter, og en arbeidsrytme som ikke passer sammen med livet man har utenfor jobb, kan skremme arbeidstakere vekk fra turnusarbeid.

Møt fremtiden med et godt verktøy for turnusplanlegging

Med vårt program får du orden på turnusen. Planday hjelper deg med å holde orden på arbeidstidsregler, ferie, overtid og du samler personalhåndteringen i ett system. Dette gir deg frihet til å fokusere på viktigere oppgaver enn å finregne på timer, legge turnuskabalen i Excel, eller sende over nok et papirskjema til lønningskontoret.

La oss vise deg hvordan vårt verktøy kan lette arbeidet med turnusplanlegging og arbeidsplaner, samtidig som medarbeiderne blir mer involvert og får oversikt over sin arbeidshverdag.

Schedule reports section

Start gratis prøveperiode

Start din 30-dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkortinformasjon er nødvendig.

Capterra icon
Crowd logo
Woman with phone