Gi dine medarbeidere tilgang og innsyn i planleggingen av arbeidstid

Smidig og enkel ressursplanlegging, med full oversikt over arbeidstidsbestemmelser.

A calendar

Spar tid på administrering av medarbeidernes arbeidstid

Det er ingen grunn til å bruke mer tid enn nødvendig, når du med et verktøy som Planday kan kutte drastisk ned på tiden du bruker på å holde kontroll på medarbeidernes timer. Ved å involvere og gi dem innsikt i planleggingsarbeidet, gir du dem også eierskap til sin egen arbeidshverdag. Resultatet er en fornøyd arbeidsstyrke som hjelper deg ta bedriften til nye høyder.

Press fra medarbeiderne

Er du under stort press fra medarbeiderne når det gjelder godkjenning av vaktbytter, oversikt over timelister, og løpende endringer i arbeidstid?

La medarbeiderne finne ut av bytter seg imellom, og gi dem et større ansvar når det kommer til å holde kontroll over egen arbeidshverdag. Den administrative byrden på deg blir mindre, og de ansatte ser til enhver tid egne vakter, arbeidstid, jobbkommunikasjon og ledige vakter direkte i systemet.

Swap section
A calendar

Medarbeidernes tilgjengelighet

Har du problemer med å finne ut av medarbeidernes tilgjengelighet, få oversikt over total arbeidstid og få feriekalenderen til å gå opp?

Med Plandays programvare er det enkelt å se hvor mye hver medarbeider jobber, og både tilgjengelighet og ferie registreres enkelt i systemet. Du får oversikt over både ferie og timene til den enkelte, og kan vinke farvel til tidligere frustrasjoner.

Variert arbeidsstyrke

Er din arbeidsstyrke variert og veksler både starttid og vaktlengde fra dag til dag? Er det arbeidstidsreguleringer, pauseregler og hensyn til vaktlengder som gjør det vanskelig å holde orden på medarbeidernes timer?

Med Planday kan du planlegge ut fra reguleringer, pauseregler og andre hensyn du må ta. Du kan være trygg på at du får hjelpen du trenger fra systemet. Så snart du har registrert arbeidstidsregler i systemet, får du advarsler hvis du er i ferd med å bryte noen av reglene.

A form

Vær forberedt på det uforutsette

Det er umulig å forutse alle endringer i planene og hvordan dette påvirker medarbeidernes arbeidstid. Dette gjelder spesielt i bedrifter hvor de fleste ansatte har timelønn. Med Planday er det enkelt å finne erstattere på kort varsel hvis noen har meldt seg syk, eller hvis noen har problemer med kollektivtrafikken. Alle medarbeiderne kan nå hverandre gjennom appen, og som leder kan du kommunisere med alle eller individuelle ansatte, og samtidig ta hensyn til arbeidstid og antall vakter, når du er nødt til å gjøre endringer i planene.

Effektiv håndtering av medarbeideres arbeidstid

Med Plandays programvare kan du bruke innsikten du får om arbeidstid sammen med dine andre analyseverktøy, slik at du får full oversikt over hele virksomheten. Ved å benytte deg av budsjetteringsverktøyet kan du forutse når du trenger flest medarbeidere på jobb, samtidig som du ser hvordan dette vil påvirke arbeidstiden til de ansatte. I andre enden av skalaen hjelper systemet deg med å unngå overbemanning. Det er bortkastet om timeforbruket løper løpsk i perioder hvor det er lite å gjøre.

En annen måte du kan få hjelp av verktøyet, er ved å dykke ned i hver medarbeiders arbeidstid, og foreta analyser der du ser etter måter du kan forbedre den enkeltes produktivitet.

Time tracking
A screenshot

Et verktøy som er med deg overalt

Det er en kjempefordel at man har muligheten til å gjøre løpende endringer og kommunisere med medarbeiderne også når du ikke selv er på arbeidsplassen. Med appen og all informasjon tilgjengelig på nett, kan du alltid gjøre nødvendige endringer og justeringer. Det er nettopp dette som gjør Planday så fleksibelt og sikrer at du har kontroll på alt fra arbeidstid til sykefravær og inntjening. Alle endringer du gjør i Planday blir umiddelbart tilgjengelig for alle medarbeiderne.