Medarbejderkommunikation i stempeluret

Med vores stempelur app stempler medarbejderne hurtigt og selvstændigt ind, når en vagt begynder.

Stempeluret fungerer også som kommunikationsplatform for både ledere og ansatte. Som administrator kan du sende en automatisk notifikation til alle dine ansatte når de stempler ind fra appen. Det gør det nemt for den daglige leder at sørge for, at alle er opdaterede, og har den samme information. Og så selvom du ikke arbejder på samme tidspunkt som dit personale.

Medarbejderne kan også kommunikere med lederen, ved at tilføje en kommentar når de stempler ind. Så bliver det nemt for chefen at se, hvorfor en ansat er kommet for sent, eller har arbejdet over.

Planday Feature

Lokationsbestemt stempelur

Som leder kan du bestemme, hvilke regler der skal være for, hvor medarbejderne skal befinde sig, for at kunne stemple ind. På den måde kan medarbejderne kun stemple ind, når de faktisk er på arbejde.

Du kan sætte individuelle regler op, så du kan bestemme om medarbejderne kan stemple ind når de fx er 400 meter fra arbejdspladsen, eller måske først når de er forbundet til virksomhedens trådløse wifi netværk.

Bedre overblik over tidsforbrug

Lederne har administratoradgang, så de stadig har overblikket og kontrollen. Du bestemmer også, hvor lang tid inden vagten begynder, den ansatte kan stemple ind. Også selvom medarbejderen stempler ind fra sin egen telefon. Timerne bliver registreret mere præcist og personalet aflønnes på den måde kun for de timer de reelt set er på arbejde. Det giver dig mere kontrol over virksomhedens lønudgifter.

Planday Feature

Enkel løneksport

Når en ansat har stemplet ind med stempeluret, behøver du blot at godkende det antal timer, den ansatte har været på arbejde. Det giver dig fuldt overblik over antallet af arbejdede timer og lønomkostninger. Når du har godkendt timerne, er det nemt at eksportere det til dit lønsystem. På den måde ligger alle løn dataene parat, når du skal bruge dem.

export to payroll