Från stämpelklocka till lön i ett k(l)ick

Säg hejdå till manuell tidsregistrering med vår stämpelursapp.

A screenshot

Problemet: långdragen manuell tidshantering

Verksamheter som försöker sköta sin tidsregistrering med manuell stämpelklocka eller för hand har en tuff tillvaro. Vilken chef har aldrig råkat ut för medarbetare som glömt skriva ner sin tid eller att stämpla ut på stämpeluret?

För att få rätsida på arbetstiderna kan du få sitta och lägga ihop timmar, dra bort raster och sen jämföra om det stämmer med antal schemalagda timmar för var och en.

Krångligt, tidskrävande och med frustration och fel som överhängande risk, med andra ord. Dessutom ser medarbetarna inte en klar linje mellan sin arbetade tid och lönen.

Lösningen: en digital stämpelklocka

Med vår stämpelklocka i mobilen sparar arbetsledaren inte bara in sin egen arbetstid, den är dessutom smidig och effektiv för medarbetarna. Appen med den inbyggda stämpelklockan summerar antal arbetade timmar per dag, vecka och månad för varje medarbetare och ger en tydlig översikt. Allt du behöver göra är att exportera tidrapporten till lönesystemet eller löneavdelningen.

Swap section
Two phones

Stämpelklockan i fickan som underlättar för alla

Arbetsmoment som inte är intuitiva och tydliga skapar lätt problem för medarbetarna. Vi har därför strävat för att göra vår stämpelursapp användarvänlig och till en upplevelse som går hem hos medarbetarna. Stämpelklockan finns både för iPhone- och Android-enheter så de kan stämpla in och ut från vilken enhet som helst.

Full kontroll på arbetstider och avvikelser

Även om stämpelklockan är utformad för bästa användarupplevelse för medarbetarna, låter den dig som chef behålla kontrollen samt ger dig bättre administrationsmöjligheter. Dina medarbetare kan använda stämpeluret från vilken enhet som helst, men du bestämmer varifrån de kan stämpla in.

I stämpelklockan finns en funktion för platsstyrd instämpling där du ställer in varifrån stämpeluret kan användas — exempelvis inom ett bestämt avstånd från arbetsplatsen eller endast när man är uppkopplad på företagets WiFi-nätverk. Det garanterar att medarbetarna bara stämplar in när de faktiskt är på jobbet.

Planday registrerar medarbetarens exakta arbetade tid och ställer den mot det schemalagda passet. På så sätt får du tydlig överblick över vilken medarbetare som stannar och hjälper till när det krisar, eller vem som alltid kommer 10 minuter för sent. Du bestämmer om du vill betala för någon som stannar en halvtimme extra, eller dra 10 minuter av passet när någon kommer sent.

Messages

Lämna meddelanden till ditt team vid instämpling

Förutom att stämpelklockan är en stabil lösning för tidsregistrering fungerar den också som en kontaktpunkt mellan medarbetare och chefen. Medarbetarna kan infoga kommentarer när de stämplar in på stämpeluret så du enkelt ser varför någon kom sent eller stannade längre.

Men även du som chef kan lägga meddelanden via appen som går ut till enskilda eller grupper av medarbetare när de stämplar in. Det gör dig mer obunden om du inte alltid kan vara på plats och informera eller om du inte jobbar på samma tider som dina medarbetare.

Exportera lönelistor med ett knapptryck

Innan tidrapporterna exporteras för lönehantering kan du fortfarande göra ändringar i passen direkt i stämpleursappen, så det blir enkelt för dig att justera om någon glömt stämpla ut eller registrera sin rast. Därefter är det bara att exportera direkt till lönesystemet.

Att stämpelklockan blir digital och appstyrd är en naturlig utveckling som sparar stor mängd tid för både chef och medarbetare. Vårt stämpelur är en enkel, driftsäker och integrerad del av vårt schemasystem som minimerar tiden du lägger på lönehantering.

Payroll overview section

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Anmäl dig för en kostnadsfri testperiod på 30 dagar. Inga kreditkort behövs.

Capterra icon