Planday i pressen

Läs mer

Se mer

OM PLANDAY

Vårt företag

Planday bygger mjukvara som gör det lättare för chefer och medarbetare att kommunicera, samarbeta och få jobbet gjort. Vi understödjer företag genom att göra relationen mellan medarbetare och arbetsgivare mer effektiv, transparent och produktiv — vilket i sin tur också ökar deras lönsamhet.

Vår produkt

Planday växte fram ur en enkel idé som ursprungligen kom till på en dansk pub: att göra schemaläggning och kommunikation enkel och rakt på sak både för chefer och medarbetare. Vi har kommit en bra bit sen dess och erbjuder nu en fullständig SaaS-produkt som möter alla behov hos företag med mellan 5 och 500 anställda. Vår produkt har 6 kärnelement: schemaläggning, kommunikation, löner, personalhantering, tidsregistrering och rapportering. Vart och ett av dessa element har högt utvecklade funktioner som tillgodoser behoven hos växande företag.

Vår ledning

Christian Brøndum Verkställande direktör
Christian är Plandays verkställande direktör sedan 2011. Som vd är hans huvudmål att se till att Planday når sin potential att bli globalt marknadsledande inom arbetskraftslösningar. Christian fokuserar på att expandera Planday som verksamhet och internationellt varumärke, att driva vår starka tillväxt på nya och befintliga marknader och inte på minst att skapa ett team med glöd och glädje. Före tjänsten hos Planday har han suttit i ledningsgrupper och styrelser hos många andra företag, såsom Qvartz, IBM och GrowthWheel International. Christan har examen i internationell marknadsföring och företagsledning hos Copenhagen Business School.
Mikkel Lomholt Grundare och produktchef
Mikkel är en av grundarna av Planday och har tjänstgjort i företagets ledningsgrupp sedan 2005. Han fungerade först som Plandays teknikchef (CTO) i drygt tio år och trädde därefter in som produktchef (CPO) under 2016. Som CPO är Mikkels uppgift att se till att Planday förblir användarvänligt och intuitivt men samtidigt kapabelt att hantera de mest komplexa uppgifterna. Innan han startade Planday arbetade Mikkel som programvaruutvecklare, främst via Microsofts plattform. Han har examen i datavetenskap från Næstved Handelsskole (numera Zealand Business College).
Anders Frederiksen Grundare och försäljningschef
Anders är den andra grundaren av Planday och har tjänstgjort i företagets ledningsgrupp sedan 2005. Som säljchef (CSO) har han yttersta ansvar för Plandays internationella team för försäljning, aktivering och kundtjänst. Anders fokuserar dels på att identifiera skalbara försäljningssätt på våra olika marknader och dels på att framgångsrikt introducera Planday hos nya kundföretag, men även på att säkerställa en sammanhängande kundupplevelse. Innan han startade Planday jobbade han som säljkonsult. Han har examen i internationell marknadsföring och företagsledning hos Copenhagen Business School.
John Coldicutt Marknadschef
John trädde in som marknadschef (CMO) under 2015. Han driver Plandays marknadsföringsstrategi med uppgiften att skala Planday till nya och befintliga marknader liksom att utvidga go-to-market-modeller. Före sin tjänst hos Planday hade John ett flertal globala ledarroller hos stora offentliga NASDAQ- och NYSE-noterade verksamheter, liksom hos snabbt växande i europeiska start-up-företag. Han har examen i Business Operation and Control från The University of Salford.

KORT OCH KONCIST OM PLANDAY

2005

Startades 2005 i Köpenhamn, Danmark

112

medarbetare

6

Kontor i världsstäder

150,000+

Användare världen över

VARUMÄRKESGUIDE

Vårt mål med Planday är att skapa en mjukvara som förenklar för chefer och medarbetare att kommunicera, samarbeta och jobba. Vi understödjer företag genom att göra relationen mellan medarbetare och arbetsgivare mer effektiv, transparent och produktiv.

 

Vårt mål slår igenom i vilka vi är som varumärke och bakas in i dess personlighet. Vårt varumärkes personlighet utgörs av fyra komponenter:

Medmänskliga

Vi är raka och inlevelsefulla

Insatta

Vi är hjälpsamma och uppmärksammar våra kunders behov och önskemål

Pålitliga

Vi är tillförlitliga och driftsäkra i alla väder

Transparenta

Vi är uppriktiga om vilka vi är som varumärke

Vi är måna om att stå fast i vårt varumärkes identitet. Av den anledningen har vi skapat några riktlinjer för varumärket och vi ber dig vänligen att följa dem när du använder vår logo.

Logotyp

Plandays logotyp består av p:et och d:et i vårt namn som integreras i en cirkel. Det symboliserar också det gynnsamma förhållandet mellan chefer och medarbetare som vår produkt frambringar.

Primär logotyp

Vi har tre versioner av vår huvudsakliga logotyp. Den blå versionen används för vita eller ljusa bakgrunder. Den vita varianten används på alla andra bakgrunder, inklusive foton. Den svarta versionen används enbart på gråskaliga bakgrunder.

Sekundär logotyp

Vår sekundära logotyp används bara när den primära logotypen inte får plats.

Bilder

Här är några bilder av vår produkt och vårt team som du är välkommen att använda.

Följ oss

FANN DU INTE VAD DU SÖKTE?

Kontakta oss