Planday har åtagit sig att skydda dig och din arbetsgivares integritet. Vi samlar endast in och använder personuppgifter för att ge dig och din arbetsgivare schemalgäggningsplattformen för personal och alla tillhörande tjänster.


Om oss

Planday A/S är ett globalt företag som är registrerat i Danmark på Kuglegårdsvej 7-9-11, DK-1434 Köpenhamn S. Momsregistreringsnummer DK-27666248.

E-post till kundtjänst: support@planday.com
Telefonnummer till kundtjänst: (+45) 35 107 207

Dataskyddsombud: Vår teknikchef har denna roll och kan kontaktas enligt ovan. Kontakta vårt dataskyddsombud i alla viktiga frågor.


Integritetsmeddelande och godkännande av integritetspolicyn.

Planday har åtagit sig att skydda din integritet och utveckla teknik som ger dig den kraftigaste och säkraste onlineupplevelsen.

Detta är vår integritetspolicy (Integritetspolicyn och den gäller när du använder vår schemaläggningsplattform för personal och tillhörande tjänster (appen) och vår webbsida planday.com och alla andra anslutna Planday-webbplatser världen över (webbplatserna).

Denna integritetspolicy styr vår insamling och användning av dina personuppgifter, nämligen all information som identifierar dig personligen, t.ex. e-postadress, namn, bostadsdress, arbetsplatsadress eller telefonnummer osv).

Läs det följande noga för att förstå hur vi resonerar om, arbetar med och behandlar dina personuppgifter.

Genom att besöka webbplatsen, via en tillhörande tjänst eller via appen, och genom att kryssa för knapparna ”Jag godkänner” när du registrerar dig eller loggar in första gången på appen och/eller genom att gå till Prenumerationscentrum samtycker du till och tillåter du att vi samlar in dina personuppgifter och använder dem enligt den praxis som beskrivs i denna policy.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke så som det anges i avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

På grund av den brittiska dataskyddslagen från 1998, den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och all efterföljande brittisk lagstiftning som implementerar GDPR (den rättsliga grunden), är den personuppgiftsansvarige, i samband med personuppgifter som angetts av dig i appen, Planday A/S på Kuglegårdsvej 7-9-11, building 181, 1434 København K.

Vårt brittiska ICO-registreringsnummer är ZA259339. Vårt registreringsnummer hos Datatilsynets (dansk motsvarighet till Datainspektionen) är 35107207. Planday är certifierad innehavare av CyberEssentials (det dataskyddsprogram som stöds av den brittiska regeringen, och som nu är branschstandard).

När det gäller de personuppgifter som vi får av våra företagskunder för att vi ska kunna förse dem med tjänster, är det företaget den personuppgiftsansvarige och vi personuppgiftsbiträdet. Dessa företag intygar i vårt avtal med dem att de har efterlevt och kommer att efterleva den rättsliga grunden avseende de personuppgifter som de kontrollerar och vidarebefordrar till oss och att de har de nödvändiga tillstånden att använda personuppgifterna i samband med de tjänster vi förser dem med.


Vad gör Planday med mina personuppgifter?

Planday använder de insamlade och behandlade personuppgifterna för följande syften:

 • att förse, driva, stödja användningen av, upprätthålla och förbättra appen, webbplatserna och tillhörande tjänster samt tjänster som vi gör reklam för på vår webbplats
 • att utföra våra skyldigheter som följer av ett avtal som ingåtts mellan din arbetsgivare och oss och för att förse dig och/eller din arbetsgivare med den information, de produkter och tjänster som du och/eller din arbetsgivare begär av oss
 • att göra det möjligt för din arbetsgivare att kontakta dig vi appen
 • att tillhandahålla automatiska svar till vissa tjänster, som välkomstmeddelanden till produkten, och standardsvar för kundsupport samt att meddela dig eller din arbetsgivare om Plandays uppdatering av tjänster, incidenter, produktegenskaper och nyheter. Dessa meddelanden anses grundläggande för att kunna ge dig den tjänst du bett om. Du kan inte tacka nej till prenumerationen på dessa automatiska svar, eftersom de anses vara en del av den tjänst du valt
 • att meddela dig eller din arbetsgivare om ändringar i våra tjänster och att förse och leverera produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare begär
 • att säkerställa att innehåll från vår app presenteras på så effektivt sätt som möjligt för dig, din arbetsgivare och din dator, surfplatta eller mobila enhet
 • att förse dig och din arbetsgivare med information om andra produkter och tjänster som vi erbjuder
 • att skapa kopior av publik på sociala nätverk så att vi kan göra reklam för våra tjänster, eller för att skapa anonymiserade forskningsrapporter av hög kvalitet om arbetsplatstrender i en given bransch, ett givet område, eller för att jämföra branscher och/eller områden när det gäller viktiga arbetskraftsindikatorer
 • att ge dig och din arbetsgivare eller tillåta utvalda tredje parter att ge dig information om varor eller tjänster som vi tror intresserar dig. Om du redan är en användare av appen kan vi kontakta dig med information om varor och tjänster liknande dem du nu använder; om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina personuppgifter, kontaktar vi (eller de) dig enbart om du har gett samtycke till det. I avsnittet ”Dina rättigheter” finns information om dina rättigheter avseende samtycke
 • för att skydda mot, undersöka och förhindra bedrägeri, otillåten eller olaglig aktivitet.


Vilka personuppgifter samlar Planday in?

Planday samlar in följande personuppgifter:

 • uppgifter som tillhandahållits av dig och/eller din arbetsgivare när du tecknar dig för appen och använder någon av de tillhörande tjänsterna genom att fylla i ett fält eller ett formulär på vår app eller våra webbplatser, eller genom att ha kontakt med oss via telefon, e-post eller på annat sätt
 • uppgifter som vi fått genom användningen av appen, till exempel information om anställda, och/eller arbetsmönster eller uppladdade dokument (inklusive fotografier) eller annan information som angetts i vår app
 • uppgifter som tillhandahållits av dig eller din arbetsgivare när du prenumererar på våra e-postmeddelanden, deltar i diskussionspaneler eller andra sociala media-funktioner som är länkade till eller finns på vår app eller tillhörande tjänster, inklusive svarar på en undersökning från oss
 • uppgifter som vi fått när dina prenumerationspreferenser uppdaterades via prenumerationscentrumet
 • uppgifter som du eller din arbetsgivare ger våra försäljnings-, kundframgångs- eller kundtjänstteam när du eller din arbetsgivare rapporterar ett problem, frågar efter våra supporttjänster, frågar efter eller avslutar en granskning, demo eller annat prov av våra tjänster, eller registrerar dig för att använda vår app
 • uppgifter som överförs via andra programtjänster som är inbyggda i appen
 • uppgifter som automatiskt samlas in när webbplatsen besöks, som kakor
 • uppgifter som automatiskt samlas in när appen och/eller webbplatser används, inklusive:
  • de uppgifter vi behöver få tillgång till på din enhet för att kunna leverera appen och tillhörande tjänster, som enhetens och appens historik, identitet, kontakter, plats, information om Wi-Fi-anslutning, enhetens ID och uppringningsinformation
  • tekniska data, som din enhets märke, modell och operativsystem, en enhetsidentifierare, lokaliseringsinställningar, tidszoner, nätverksinformation, din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, åtkomsttider och hänvisning till webbplatsadresser
  • uppgifter om användning som samlas in via analytiska tjänster
 • uppgifter som tillhandahålls via andra källor, till exempel Net Promoter Score eller kundåterkoppling.


Analytiska tjänster

Vi kan använda analytiska tjänster från tredje part (analytiska tjänster) som en hjälp i att analysera hur du och/eller din arbetsgivare använder våra webbplatser och appen. Den information som skapas från kakorna eller annan teknik om dig och/eller din arbetsgivares användning av appen och/eller webbplatserna (den analytiska informationen) överförs till de analytiska tjänsterna. De analytiska tjänsterna använder analytisk information för att sammanställa rapporter om produktanvändning och aktivitet.

De analytiska tjänsterna kan även överföra den analytiska informationen till tredje parter där det så erfordras av lagen, eller sådana tredje parter behandlar analytisk information å deras vägnar. Varje analytisk tjänsts förmåga att använda och dela analytisk information begränsas av sådan analytisk tjänsts särskilda villkor och integritetspolicy. Genom att använda Plandays tjänster och produkter samtycker du och din arbetsgivare till att dina personuppgifter behandlas av analytiska tjänster på sådant sätt och i sådant syfte som anges i denna policy.


Anonyma uppgifter

Anonyma uppgifter är den typ av uppgifter som inte gör att vi kan identifiera dig, vare sig genom att använda dessa uppgifter var för sig eller i kombination med annan information, till exempel uppgifter som kommer från personuppgifter som samlats in och sammanställts i anonym form, analytisk information och information som samlats in via kakor.

Vi kan skapa anonyma uppgifter från de personuppgifter som vi får från dig och/eller din arbetsgivare via någon av de metoder som anges i denna policy, inklusive uppgifter om användning. Vi omvandlar personuppgifter till anonyma uppgifter genom att ta bort personlig information, som namn, ID osv. Vi använder dessa uppgifter för att analysera förfrågningar och användningsmönster för att kunna förnya och förbättra vår app, tillhörande tjänster och webbplatser. Vi kan dela anonyma uppgifter med tredje parter.


Vem delar Planday mina personuppgifter och/eller uppgifter om användning med?

Planday varken säljer, hyr ut eller leasar sina kund- eller slutanvändarlistor till tredje parter. Planday delar dina personuppgifter och/eller uppgifter om användning med följande tredje parter (sådana tredje parter är förbjudna att använda dina personuppgifter, utom för att tillhandahålla dessa tjänster till Planday):

 • Plandays operativa tjänstepartners för att driva appen och webbplatserna och leverera de tjänster som du har begärt; och/eller betrodda partners för att hjälpa oss att göra statistiska analyser, marknadsföringskampanjer, PR-kampanjer, återutsläpp, skicka e-post eller traditionell post till dig, eller ge kundsupport
 • alla befintliga eller framtida medlemmar i sin grupp, vilket betyder deras dotterbolag, deras slutliga holdingbolag och deras dotterbolag, enligt definition i avsnitt 736 i den brittiska Companies Act 2006 (bolagslag).

Skulle Planday sälja eller köpa ett företag eller tillgångar kan det röja dina personuppgifter och/eller uppgifter om användning för den tänkta säljaren eller köparen av sådant företag eller sådana tillgångar. Skulle i huvudsak alla Plandays tillgångar förvärvas av en tredjepartsköpare kan dina personuppgifter och/eller uppgifter om användning vara en av de överförda tillgångarna.

Planday kommer inte att röja dina personuppgifter och/eller uppgifter om användning för någon annan tredje part utan ditt samtycke, såvida det inte krävs enligt lagen eller i god tro om att det är nödvändigt för att:

 • efterleva lagen eller juridiska processer som delges Planday
 • skydda och försvara Plandays rättigheter och egendom
 • agera under tvingande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för dem som använder appen och/eller webbplatserna.

Kom ihåg att om du offentligt röjer dina personuppgifter och/eller uppgifter om användning via vår app eller våra webbplatser är inte vi ansvariga för säkerheten för de personuppgifter som du offentligt röjer, och att de kan samlas in och användas av andra.

På webbplatserna kan det finnas länkar för att göra det lättare för dig att besöka andra webbplatser. Dessa webbplatser handhas av tredje parter och Planday uppmanar dig att granska integritetsmeddelandena på de webbplatser som du väljer att länka till från våra webbplatser för att du ska förstå hur dessa webbplatser samlar in och använder din information. Planday har inget ansvar för integritetsmeddelanden eller annat innehåll på webbplatser som det kanske länkar till.


Samlas Planday in eller behandlar känsliga uppgifter?

Planday varken övervakar individer systematiskt baserat på personuppgifter eller använder automatiserad profilering av användaruppgifter.

I appen finns anpassade textfält i vilka känsliga uppgifter kan läggas till av antingen dig och/eller din arbetsgivare. Dessa fält konfigureras av dig och/eller din arbetsgivare, och du och/eller din arbetsgivare påtar sig fullt ansvar (och håller Planday utan ansvar enligt den rättsliga grunden) för alla känsliga uppgifter som anges i dessa fält. Vi rekommenderar att du och/eller din arbetsgivare inte lägger till känsliga uppgifter i dessa fält. Alla uppgifter som anges i dessa fält behandlas på samma sätt som vi behandlar personuppgifter.


Vart och var överför, förvarar och/eller behandlar Planday mina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till, läggas till och förvaras på en destination utanför det Europeiska samarbetsområdet (EES). De kan även behandlas av personal som arbetar utanför EES och som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Tredjepartsleverantörer kan bland annat vara involverade i utvecklingen av appen och/eller webbplatserna, förbättringen av dina uppgifter, fullföljandet av din beställning, behandlingen av din betalningsinformation och tillhandahållandet av supporttjänster.

Det är enbart med sådana tredjepartsleverantörer som har godkänt att efterleva de datasäkerhetsstandarder, -policyer och -rutiner som krävs, och som har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som vi låter dina uppgifter överföras till, lagras hos och behandlas av. Genom att kryssa för knappen ”Jag godkänner” när du registrerar dig för första gången eller loggar in på appen och genom att sända in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring till, lagring hos och behandling av dina personuppgifter med våra systerföretag och företagspartners som finns utanför EES. All information som du ger oss lagras på säkra servrar inom ett privat nätverk och krypteras när den är i transit mellan dessa servrar och en tredjepartsleverantör. Vi behåller dina uppgifter enligt vårt datalagringsschema.


Hur skyddar Planday mina personuppgifter?

Som du säkert har förstått tar Planday väldigt allvarligt på att skydda personuppgifter. Vår riskhantering och våra säkerhetskontroller omfattar:

 • att ha inbyggd uppgiftssekretess i allt vi gör
 • hantering av samtycke och tillstånd för både dig och/eller din arbetsgivare
 • intern åtkomstkontroll utifrån din roll och minsta möjliga behörighet; all åtkomst loggas
 • riskhantering, kontinuitetsplanering, inklusive återställande efter datorhaverier, säkerhetskopiering, konsekvensbedömningar, kartläggning av risker och konsekvensbedömning av dataskydd
 • hantering av personuppgiftsbrott: Planday informerar alla användare som påverkas av ett personuppgiftsbrott inom 72 timmar
 • kryptografi, krypteringskontroller, hantering av krypteringsnycklar
 • alla uppgifter säkerhetskopieras
 • alla Plandays kontorsanläggningar skyddas och har larm
 • förvaltning av tillgångar
 • nätverkssegregering, penetrationstest och en programutvecklingscykel.


Skydda mitt lösenord

Med ditt lösenord har du åtkomst till vissa delar av vår app. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och för att uppdatera det regelbundet. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon. Skulle du glömma ditt lösenord är det ditt ansvar att begära ett nytt lösenord från oss.


Så här använder vi kakor på våra webbplatser och i vår app

Planday använder kakor för att hjälpa dig få en personlig upplevelse online. En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Kakor kan inte användas för att köra program eller ge din dator virus. Kakor tilldelas dig unikt och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade kakan till dig.

Planday använder spårning av kakor över flera domäner, så kakor som skickats ut av en Planday-domän kan läsas av en annan Planday-ägd domän. Ett av de primära syftena med kakor är att förbättra din användarupplevelse. Du kan få information om hantering av kakor på www.aboutcookies.org.

Planday håller koll på vilka webbplatser och sidor som du och/eller din arbetsgivare besöker inom våra webbplatser och kan behandla dessa personuppgifter för att avgöra vilka tjänster och resurser som är populärast.

Du kan tacka ja eller nej till kakor via dina webbläsarinställningar. Flertalet webbläsare godkänner automatiskt kakor, men du kan vanligtvis ändra dina webbläsarinställningar så att kakor tackas nej till om du föredrar det. Om du väljer att tacka nej till kakor kan du kanske inte använda våra webbplatser eller delar av våra webbplatser.

I tabellen över kakor finns mer information om vilken typ av kakor som vi samlar in.


Dina rättigheter

Den rättsliga grunden ger dig rätt att få tillgång till information som lagras om dig och att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade om de är ofullständiga. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter begränsas eller hindras, eller att vi helt raderar dem. Du har också rätt att från oss få dina personuppgifter och återanvända dem för dina egna syften.

Du har rätt att inte samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan ha gett oss ditt samtycke till detta när du loggade in den första gången på vår app. Du kan utöva din rätt att hindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i Prenumerationscentrum. Du kan även utöva denna rätt när som helst genom att kontakta oss på support@planday.com.

Dina rättigheter kan utövas enligt den rättsliga grunden. Alla frågor som du har avseende hanteringen av dina personuppgifter ska i första hand riktas till support@planday.com, adresserade till vår dataskyddsombudsman.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din fråga har du rätt att kontakta relevant tillsynsmyndighet, som i Storbritannien är ICO, och i Danmark Datatilsynet.


Ändringar av vår integritetspolicy

Alla ändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att uppdateras på webbplatserna, och då det är lämpligt kommer ändringarna att skickas till dig med e-post. Gör regelbundna bakåtkontroller för att se alla uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy.

Den senaste ändringen av denna integritetspolicy gjordes i maj 2018. © Planday 2018. Med ensamrätt.