ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRENUMERATION

Allmänna villkor för prenumeration

Specificerar villkoren för kundens användning av programvaran och Plandays tjänster osv. Ladda ner villkoren här.