Din handbok för anställda inom restaurangbranschen

En handbok för anställda är ett av de mest effektiva verktygen för att introducera och utbilda din personal om verksamheten. Den fungerar både som en manual och referensguide du kan använda dig av om eventuella konflikter skulle uppstå mellan dig och din personal.

På grund av ovannämnda anledningar bör den innehålla:

  • arbetsstandard
  • guidelines för kommunikation
  • förväntningar på uppförande
  • hälso- och säkerhetsfrågor
  • arbetslagar
  • och mycket mer – kort sammanfattat, allting som har att göra med anställdas arbetsvillkor!

Ladda ner vår kostnadsfria handboksmall för anställda i Word-format och designa den utefter din restaurangs egna, unika behov. När du har färdigställt handboken kan du skriva ut den och dela med din personal.

Du kan också ladda upp handboken till din Planday-portal så att den finns tillgänglig för din personal hela tiden.