Barista, medlem i Planday-familjen, skapar varaktiga resultat i utvecklingssamhällen

Barista, medlem i Planday-familjen, skapar varaktiga resultat i utvecklingssamhällen

Företaget Barista, medlem i Planday-familjen sedan 2014, har sedan 2006 omsatt sitt samhällsengagemang genom arbete i Fairtraderörelsen. Med sina femton butiker runt om i Sverige var Barista först bland kaffekedjorna i Skandinavien att fullt ut satsa på Fairtrade. Företaget tar ställning för bättre villkor för bönder och arbetare i utvecklingsländer. Det sker genom lokala samarbetsprojekt … Fortsatt

Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Som på andra företag, är Plandays företagsvärderingar en viktig del av vår produkt, våra affärer, vår kultur och i vår kommunikation med andra. Men våra värderingar är mer än bara abstrakta målsättningar: de är en aktiv del av vår vardagskultur. Våra fyra grundvärderingar är vad som driver Planday framåt, vare sig det handlar om at … Fortsatt

See more of our blog posts

Check out our latest English blog posts

How to Hire and Onboard Employees: The Complete Guide

Styrmir Masson

Styrmir Masson

5 minutersläsning

Quarterly Product Round Up

Dom Hopkinson

Dom Hopkinson

5 minutersläsning

Steps to Get UX Right

Dom Hopkinson

Dom Hopkinson

5 minutersläsning

Feature in focus: How tracking costs and revenue took the guess-work out of a Copenhagen restaurant’s planning

Candice Keralla Høpfner - Dahl

Candice Keralla Høpfner - Dahl

5 minutersläsning

Say Hello to Our New In-House Brand Studio

Candice Keralla Høpfner - Dahl

Candice Keralla Høpfner - Dahl

5 minutersläsning

How to pimp your communication in a fast-growing business

Dom Hopkinson

Dom Hopkinson

5 minutersläsning