Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Som på andra företag, är Plandays företagsvärderingar en viktig del av vår produkt, våra affärer, vår kultur och i vår kommunikation med andra. Men våra värderingar är mer än bara abstrakta målsättningar: de är en aktiv del av vår vardagskultur. Våra fyra grundvärderingar är vad som driver Planday framåt, vare sig det handlar om at … Fortsatt

See more of our blog posts

Check out our latest English blog posts

Customer Success Story: Junkyard Golf

Misha Juklova

Misha Juklova

7 minutersläsning

Free Employee Shift Schedule in Excel

Styrmir Masson

Styrmir Masson

5 minutersläsning

Customer Spotlight: CeX

Misha Juklova

Misha Juklova

9 minutersläsning

iPad Retail POS systems: the top 3 benefits for your store

Sebastien Rankin

Sebastien Rankin

5 minutersläsning

How to Empower Your Workforce in Retail

Misha Juklova

Misha Juklova

6 minutersläsning

5 Ways Software Can Make Employee Scheduling Easier in Healthcare

Misha Juklova

Misha Juklova

7 minutersläsning