Barista, medlem i Planday-familjen, skapar varaktiga resultat i utvecklingssamhällen

Barista, medlem i Planday-familjen, skapar varaktiga resultat i utvecklingssamhällen

Företaget Barista, medlem i Planday-familjen sedan 2014, har sedan 2006 omsatt sitt samhällsengagemang genom arbete i Fairtraderörelsen. Med sina femton butiker runt om i Sverige var Barista först bland kaffekedjorna i Skandinavien att fullt ut satsa på Fairtrade. Företaget tar ställning för bättre villkor för bönder och arbetare i utvecklingsländer. Det sker genom lokala samarbetsprojekt … Fortsatt

Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Planday agerar ut våra företagsvärderingar

Som på andra företag, är Plandays företagsvärderingar en viktig del av vår produkt, våra affärer, vår kultur och i vår kommunikation med andra. Men våra värderingar är mer än bara abstrakta målsättningar: de är en aktiv del av vår vardagskultur. Våra fyra grundvärderingar är vad som driver Planday framåt, vare sig det handlar om at … Fortsatt

See more of our blog posts

Check out our latest English blog posts

5 Ways Planday can help you become a smooth operator

Candice Keralla Høpfner - Dahl

Candice Keralla Høpfner - Dahl

8 minutersläsning

Creating The Best Work Schedule For Your Healthcare Team

Styrmir Masson

Styrmir Masson

5 minutersläsning

The Quarterly Product Digest – July ’19

Alex Gaigne

Alex Gaigne

4 minutersläsning

The new Planday Ambassador Program

Styrmir Masson

Styrmir Masson

5 minutersläsning

Customer Spotlight: Manor By The Lake

Candice Keralla Høpfner - Dahl

Candice Keralla Høpfner - Dahl

5 minutersläsning

Customer Spotlight: Absurd Bird

Candice Keralla Høpfner - Dahl

Candice Keralla Høpfner - Dahl

5 minutersläsning