Vi har tidigare beskrivit hur våra våra värderingar formar vår identitet som företag och hur de motiverar våra handlingar. Vi är stolta över att samarbeta med kunder som efterlever liknande värderingar. En sådan kund är personalföretaget Goodstart som arbetar med stöd och matchning.

Goodstart förstår att människor kommer längre när de samarbetar. ”Konkurrensen är hård på arbetsmarknaden,” skriver de på sin webbsida, ”och med oss får du fler möjligheter.” De erbjuder intervjuträning, expertrådgivning, språkverkstad, föreläsningar och seminarier med IT-stöd, allt för att ge arbetssökande bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

Goodstarts inställning till rekrytering bygger på deras ledord: integration, innanförskap och innovation. De upplyser att de varje dag ”arbetar för att stärka möjligheten till starka nätverk, tydliga jobbförslag och olika vägar till utbildning för våra deltagare.”

Goodstart arbetar för innanförskap i sitt engagemang för människor i alla typer av livssituationer. De hjälper varje deltagare att hitta och utveckla sina unika styrkor. De behandlar inte människor som kapital och drar inte alla över en kam i sina rekryteringslösningar. De vet att varje deltagare har sina egna utmaningar och ambitioner och tar därför en aktiv roll i att kartlägga de bästa möjligheterna åt var och en.

De fungerar som rådgivare när de integrerar sina arbetstagare i personalstyrkan på smidigast möjliga sätt och samarbetar som ett team under hela resans gång. De förstår utmaningen i att integrera deltagare med begränsad eller ingen erfarenhet i personalstyrkan. Därför fokuserar de på att hitta hållbara individuella alternativ till medarbetare i den situationen med hjälp av moderna redskap.

Slutligen betonar de innovation som ett viktigt redskap för att aktivt och effektivt kunna stimulera sina deltagares arbetsliv. Deras metod är konskevent och evidensbaserad, men de söker alltid nya sätt att utvecklas och hålla jämna steg med förändringar i teknik och samhälle.

Vare sig deltagarna är mellan jobb, genomgår personliga förändringar eller helt enkelt är ute efter nya möjligheter, behandlar Goodstart var och en som medlem i sin egen familj. Denna omtanke och engagerade trovärdighet gör att vi är stolta över att inkludera Goodstart i vårt partnernätverk. Goodstart säger att ”tillsammans kan vi skapa vägar till att uppnå dina mål”. Vi på Planday håller med fullt ut.

 

Rekommenderat för dig

Handbok för anställda inom restaurangbranschen

Olivia Gustafsson

Olivia Gustafsson

5 minutersläsning

Hur du skapar ett arbetsschema: Den kompletta Guiden

Olivia Gustafsson

Olivia Gustafsson

20 minutersläsning

Government support for businesses during COVID-19 — Sweden and Norway

Jens Blom

Jens Blom

4 minutersläsning