Hitta flytet i din arbetsplanering

Många verksamheter kämpar med krånglig och tidsödande arbetsplanering. Vår software hjälper dig göra personalplanering på det enkla sättet.

Att få ihop oregelbundna arbetstider

I verksamheter med flexibla arbetstider gäller det att hålla många bollar i luften för att få ihop schemat för din personal.

Känner du igen långdragen personalplanering i Excel för att nätt och jämt få ihop personalschemat i tid? Liksom passbyten, oväntade semesteransökan och sjukdomar är en ovälkommen bonus i tid och otid.

Manuell arbetsplanering försvårar dessutom vardagsplaneringen för din personal. I längden blir både frustration och låg motivation på jobbet en oundviklig konsekvens – med dålig stämning som resultat.

Utan förutsägbarhet och klarhet i schemat kan du bli tvungen att ta till nödlösningar, som inte fungerar. Många chefer ser denna slags arbetsplanering som ett nödvändigt ont. Helt i onödan!

A message

Olja kugghjulen genomatt ligga steget före

Vår software för personalplanering lyfter din verksamhet till en ny nivå genom att automatisera processerna i din arbetsplanering. Med vår molnbaserade plattform samlar du all personalplanering och administration på ett och samma ställe.

Ett pålitligt schema där ändringar kan göras smidigt och smärtfritt ger dig inte bara mer tid att fokusera på din kärnverksamhet. Du får dessutom ett mer engagerat och gladare arbetslag.

Med vårt system kan din personal ta del i arbetsplaneringen genom att själva lägga in sin tillgänglighet och sina semesteransökan i systemet. De blir mer delaktiga och medansvariga, som i sin tur skapar sammanhållning och stabilitet i ditt team.

Effektivare personalscheman på minuten

Med vår software ser du vem i personalen som är tillgänglig; det blir därför lätt att få överblick och tilldela pass till medarbetare som faktiskt kan jobba. På så vis blir din arbetsplanering effektiv, med robusta personalscheman som passar alla från första början. När du hittat ett schema som funkar kan du dessutom använda det som mall för kommande tidsperioder. Du skapar god framförhållning vilket hjälper personalen i sin planering: de ser direkt eventuella schemakonflikter och kan lösa dem i god tid. Vår software hjälper dig göra din personalplanering konsekvent, snabb och pålitlig. En översiktlig arbetsplanering ger dig nöjdare medarbetare liksom en harmonisk arbetsplats där alla vet vad som gäller. Med en effektivare arbetsplanering sparar du dessutom in stora mängder tid och pengar.

A men
A men

Gruppera medarbetareefter arbetsuppgifter

Vår software låter dig även gruppera personalen utefter specifika arbetsuppgifter. Om vissa medarbetare har en uppgift som kräver specifika kvalifikationer, exempelvis bartenders, grupperar du dem smidigt i vår software efter kvalifikation eller befattning, så endast medlemmar i gruppen kan tilldelas pass med sin arbetsuppgift. Vill de byta pass blir det smidigare att hitta ersättare inom gruppen.

Vår plattform ger dig full översikt över vem som jobbar och när. När det behövs kan också du använda den som en personalliggare till Skatteverket.

Hantera ändringarutan att slita håret

I en verksamhet med flexibla arbetstider är ändringar i personalschemat oundvikliga och du behöver vara rustad för att hantera dem. Vår software för personalplanering ger dig ett kraftfullt verktyg som utan vidare låter dig lösa sjukdom eller om någon får punka på väg till jobbet.

Grundtanken hos oss är att arbetsplanering ska välkomna flexibilitet. Därför är vår plattform utformad för att du ska kunna lotsa ditt team genom förändringar snarare än att enbart lösa problem. Vår personalsoftware gör att du löpande kan hålla alla uppdaterade. Du kan enkelt skicka meddelande via vår smidiga meddelandefunktion enskilt eller i grupp via sms, mail eller pushmeddelanden.

Fyll ditt bemanningsbehov utan besvär

Med vårt verktyg för arbetsplanering fyller du ditt bemanningsbehov och får ut nödvändig information till rätt grupp medarbetare utan besvär. Både du och personalen får bättre schemaöversikt och koll på läget.

Arbetsplanering ska vara enkel och lättöverskådlig från schemahantering till lönespecifikation. Vår software ger dig en smidig personalplanering på dina villkor.

Time tracking

Påbörja din kostnadsfria testperiod

Anmäl dig för en kostnadsfri testperiod på 30 dagar. Inga kreditkort behövs.

Capterra icon