Databehandling

Databehandlingsavtale

Mal for databehandlingsavtale. Om databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.