Copenhagen Medical

Ronnie Andersen

HR-Direktør

Copenhagen Medical

Planday har gjort mit arbejde markant nemmere på rigtig mange punkter…

Copenhagen Medical

Copenhagen Medical blev skabt i takt med coronapandemien ramte det danske samfund. Virksomheden stod overfor at skulle drive et stort testapparat samt ansætte flere 1000 medarbejdere. Hør hvordan Copenhagen Medical opskalerede til opgaven, og hvilken rolle Planday spillede i processen.


 

PlandayPlay icon


Fra den spæde start til Danmarks løsning på pandemien

I 2020 stod verden næsten i stå, da virussen COVID-19 spredt sig til alle lande. Testning har været en vigtig del af den danske regerings strategi mod virussen, og i december 2022 blev det besluttet at opskalere testkapaciteten i hele landet. Copenhagen Medical blev skabt da pandemien ramte Danmark, og fik til opgave at drive det store testapparat.  

Gennem de sidste to år har Copenhagen Medical haft over 9000 ansatte, og været ansvarlige for at COVID-19 teste borgere på tværs af 40 lokationer i Danmark samt at udrulle vacciner på 3 lokationer i Region Hovedstaden. Coronavirus er vi ved at lægge bag os, og 3. marts 2022 lukkede det sidste store Copenhagen Medical testcenter.    

Copenhagen Medical’s HR-direktør Ronnie Andersen fortæller, hvordan virksomheden formåede at opskalere testkapaciteten på så kort tid, samt hvordan Planday har hjulpet Copenhagen Medical til at håndtere det administrative arbejde i deres test – og vaccinationscentre i løbet af de sidste to år. 

En hurtigt voksende virksomhed  

At drive testcentre på tværs af Danmark krævede, at Copenhagen Medical opskalerede virksomheden på nogle få uger. Copenhagen Medical startede som en lille virksomhed med en håndfuld medarbejdere, som blev skemalagt i et Excel ark, men hurtigt stod Copenhagen Medical overfor at ansætte flere 1000 medarbejdere, hvor størstedelen var time-baseret ansatte. Derfor stod det klart for Ronnie Andersen, HR-Direktøren, at der var brug for et system, der kunne håndtere planlægningen af de mange ansatte.  

“… Vi vidste, at vi havde brug for at ansætte flere 1000 medarbejdere, hvor størstedelen ville være time-baseret ansatte.” 

Ronnie Andersen, HR-Direktør, Copenhagen Medical

Vagtplanlægning på et øjeblik

Der gik ikke lang tid fra øjeblikket, hvor Ronnie Andersen og hans team stod overfor at skulle finde et vagtplanssystem, til beslutningen landede på Planday. Ronnie Andersen og nogle fra ledergruppen kendte Planday fra tidligere stillinger og vidste, hvad systemet kunne. Copenhagen Medical havde brug for et fleksibelt system, som kunne håndtere det evigt skiftende behov for medarbejdere, og Planday-appen vidste de var nem at lære for alle nye medarbejdere, der ville komme til virksomheden.  

“Den største fordel ved Planday har været, at det er en enormt intuitiv løsning for medarbejderen. Planday har en fantastisk app, der er intuitiv og nem at gå til” 

Ronnie Andersen, HR-Direktør, Copenhagen Medical

Hvordan ser fremtiden ud for Copenhagen Medical? 

Copenhagen Medical beskæftigede på et tidspunkt op mod 9500 ansatte, men har siden stået overfor en nedskalering af medarbejdere. Ronnie Andersen ser en lys fremtid for Copenhagen Medical. Nye sundhedscentre vil slå dørene op i hele landet, hvor virksomheden kan gøre brug af den erfaring, det har givet at drive så store test – og vaccinecentre. Copenhagen Medical vil forsat bidrage til at højne det danske folks sundhed. 

…Når man kigger tilbage, så er det vildt at tænke på, at vi planlagde vagter til 9500 ansatte på under 2 minutter, takket være Planday.” 

Ronnie Andersen, HR-Direktør, Copenhagen Medical

Try it out today!

Sign up for a free 30-day trial. No credit card required.

Capterra icon
Crowd icon
Woman with phone